273ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγλαντζιάς
26/2/2018     
Τα νέα μας
Η νέα μας Εστία
Από σήμερα και πάλιν σε νέα Εστία.
Περισσότερες Ειδήσεις  
 
Ανακοινώσεις
Έκθεση φωτογραφίας με θέμα: Πιάσε Ένα Χαμόγελο
Μεγάλη Δράση Ημέρας Σκέψης 2016
Μεγάλη Δράση Ημέρας Σκέψης 2016
Ετήσιο Barbecue Συστήματος
Περισσότερες Ανακοινώσεις  
 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Σώμα Προσκόπων Κύπρου
Εφορεία Αεροπροσκόπων Γ.Ε.
Επαρχιακή Εφορεία Λευκωσίας
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
Δήμος Αγλαντζιάς
Facebook
Twitter
YouTube
Επικοινωνία
 
Συνολικοί Επισκέπτες


 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κλάδου Προσκόπων βασίζεται στη διατύπωση της Αποστολής του Προσκοπισμού και αποτελεί το εκπαιδευτικό εργαλείο του Κλάδου στην παροχή της αντίστοιχης εκπαίδευσης στους Προσκόπους και εκπλήρωση της Αποστολής του Προσκοπισμού.

Το Πρόγραμμα βασίζεται σε δύο κατευθύνσεις, οι οποίες λειτουργούν παράλληλα για την παροχή της δυνατότητας στους Προσκόπους να αναπτύξουν βασικές γνώσεις και ικανότητες, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τα εξειδικευμένα ατομικά τους ενδιαφέροντα:

i. Κατεύθυνση Κύριου Κορμού Εκπαίδευσης
Ο κύριος κορμός της Προσκοπικής Εκπαίδευσης αποτελείται από έναν αριθμό απαιτήσεων, τις οποίες ο Πρόσκοπος θα πρέπει να ικανοποιεί ανάλογα με την ηλικία του και το επίπεδο της νοητικής και σωματικής του ανάπτυξης. Οι απαιτήσεις του κυρίου κορμού Προσκοπικής Εκπαίδευσης του Κλάδου Προσκόπων υποδιαιρούνται σε πέντε κατηγορίες και απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους της αντίστοιχης ηλικίας: α. Αρχάριος Πρόσκοπος, β. Πρωτέας Πρόσκοπος, γ. Πρόσκοπος Χάλκινου Τρίφυλλου, δ. Πρόσκοπος Αργυρού Τρίφυλλου, ε. Πρόσκοπος Χρυσού Τρίφυλλου. (Πατώντας εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο με όλες τις απαιτήσεις του Κυρίου Κορμού Εκπαίδευσης σε αρχείο μορφής pdf)

Οι απαιτήσεις του κυρίου κορμού Προσκοπικής Εκπαίδευσης του Κλάδου Προσκόπων είναι καταγραμμένες με εύκολο τρόπο για να μπορεί ο/η κάθε Πρόσκοπος να παρακολουθεί την ανέλιξη τους στο Προσκοπικό Διαβατήριο, το οποίο ο/η κάθε Πρόσκοπος μπορεί να το προμηθευτεί από το Προσκοπικό Κατάστημα. Ο/Η κάθε πρόσκοπος πρέπει να έχει το διαβατήριο αυτό.

ii. Κατεύθυνση Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης
Η Προσκοπική Εκπαίδευση συμπληρώνεται με την παροχή ευκαιριών στους Προσκόπους για ενασχόληση, είτε ομαδικά με δραστηριότητες ενδιαφερόντων. Σκοπός είναι η πολυδιάστατη ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων, καθώς επίσης και η καλλιέργεια της ευρύτητας του πνεύματος μέσα στα πλαίσια δημιουργικής ενασχόλησης. Η εκπαιδευτική αυτή κατεύθυνση παρέχεται μέσω του συστήματος Πτυχίων Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και γνώσεων.

Τα Πτυχία Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης υποδιαιρούνται στις παρακάτω κατηγορίες: Δράσης, Προσκοπικής Τεχνικής, Τεχνολογίας, Προσωπικής Ανάπτυξης, Προσφοράς Υπηρεσίας και Ψυχαγωγίας.

 
© 273o Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγλαντζιάς
Developed and maintained by ZEBRA Consultants | Powered by zecontent